☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
Grafika zawierająca herb Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Wtorek 11.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zarządzenie nr 17/11Dyrektora PUP dla Miasta Torunia z dnia 17 października 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, JRWA oraz Instrukcji archiwalnej

Zarządzenie nr 17/11

Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia

z dnia 17 października 2011r.

 

 

w sprawie: wprowadzenia Instrukcji kancelaryjnej, Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji archiwalnej dla Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia

 

 

Na podstawie § 28 pkt 1 Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzędu Pracy
dla Miasta Torunia w związku z art. 6 ust. 1-2 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (t. jedn. Dz. U. z 2011r. nr 123 poz. 698)

 

 

zarządzam co następuje:

 

§ 1

 

W celu usprawnienia i ujednolicenia pracy kancelaryjnej oraz zasad postępowania
z dokumentacją niearchiwalną wprowadzam do użytku w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia:

1. Instrukcję kancelaryjną, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2. Jednolity Rzeczowy Wykaz Akt, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,

3. Instrukcję archiwalną, stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2

 

Dokumentacja wytworzona i zgromadzona w PUP dla Miasta Torunia przed dniem wejścia w życie Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt podlega ponownej klasyfikacji do kategorii określonej w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, o którym mowa
w § 1 jeżeli dotychczasowe przepisy określały niższą wartość archiwalną tej dokumentacji lub krótszy okres jej przechowywania.

 

§ 3

 

Sprawy nie załatwione do dnia 31.12.2010r. rejestruje się ponownie, klasyfikując je zgodnie z Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt, o którym mowa w § 1.

 

§ 4

 

Nadzór nad przestrzeganiem oraz właściwym stosowaniem Instrukcji kancelaryjnej
 i Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt sprawują wszyscy kierownicy komórek organizacyjnych.

 

§ 5

 

Nadzór nad przestrzeganiem Instrukcji archiwalnej sprawuje Kierownik Wydziału Organizacyjno-Administracyjnego.

§ 6

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2011r. 

 

 

Wytworzył:
Udostępnił:
Paweł Frańczak
(2011-10-21 14:17:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Frańczak
(2011-10-21 14:17:33)

 
 
liczba odwiedzin: 548314

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X