☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia
Grafika zawierająca herb Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia

Wtorek 11.05.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

NIK w Bydgosczy

Informacja o przeprowadzonej kontroli Najwyższej Izby Kontroli

Delegatura w Bydgoszczy 

W dniach od 09.03.2018 r. do 25.05.2018 r. Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy przeprowadziła kontrolę w Powiatowym Urzędzie Pracy dla Miasta Torunia.

Zakres przedmiotowej kontroli:

  1. Działania Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia związane z ustaleniem profilu pomocy oraz przygotowaniem indywidualnych planów działania dla bezrobotnych.
  2. Prawidłowość udzielania wsparcia bezrobotnym w ramach działania określonych w indywiualnych planach działania.
  3. Skuteczność wybranych form pomocy bezrobotnym.

Okres objęty kontrolą:

Lata 2014 – 2017, z uwzględnieniem okresu wcześniejszego w przypadku instrumentów rynku pracy, których realizację zakończono w okresie objętym kontrolą oraz okresu późniejszego (do czasu zakończenia kontroli NIK)- w przypadku badania skuteczności wybranych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych rozpoczętych w okresie objętym kontrolą.

Wyniki kontroli:

Najwyższa Izba Kontroli Delegatura w Bydgoszczy, przeprowadziła kontrolę „Efektywności świadczenia usług rynku pracy w latach 2014 – 2017”.

  1. W ocenie działania Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia związanego z ustaleniem profilu pomocy oraz przygotowaniem indywidualnych planów działania dla bezrobotnych -  w przedstawionym zakresie nie stwierdziła nieprawidłowości.
  2. W ocenie prawidłowości udzielania wsparcia bezrobotnym w ramach działań określonych w indywidualnych planach działania - w przedstawionym zakresie stwierdzono następującą nieprawidłowość.
  • W Urzędzie, w zakresie pomocy udzielonej bezrobotnym w formie bonu na zasiedlenie, stosowano nieprzewidziany w ustawie o promocji zatrudnienia wymóg warunkujący przyznanie takiego wsparcia w postaci poręczenia jako zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków.

Wnioski pokontrolne:

  • Organ kontrolujący wniósł o zaniechanie stosowania wymogu, nieprzewidzianego w ustawie o promocji zatrudnienia i przepisach wykonawczych do ustawy, warunkującego przyznanie wsparcia w formie bonu na zatrudnienie w postaci żądania poręczenia, jako zabezpieczenia zwrotu przyznanych środków.

W ocenie Najwyższej Izy Kontroli, w okresie objętym kontrolą:

  •  Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia podejmował działania, które określały potrzeby i oczekiwania lokalnego rynku pracy, analizował zmiany zachodzące na tym rynku w zestawieniu ze stosowanymi formami aktywizacji zawodowej bezrobotnych.
  • Powiatowy Urząd Pracy dla Miasta Torunia prawidłowo udzielał wsparcia w ramach większości badanych form aktywizacji zawodowej bezrobotnych, a realizacja udzielonej formy wsparcia była monitorowana i kontrolowana.
  1. W ocenie skuteczności wybranych form pomocy bezrobotnym -  w przedstawionym zakresie nie stwierdziła nieprawidłowości.

Najwyższa Izba Kontroli oceniła pozytywnie, pomimo stwierdzonej nieprawidłowości, działalność Powiatowego Urzędu Pracy dla Miasta Torunia w zbadanym zakresie.

Wytworzył:
(2018-06-28)
Udostępnił:
Paweł Frańczak
(2018-06-28 11:01:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Paweł Frańczak
(2018-06-28 11:02:16)
 
 
liczba odwiedzin: 548292

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X